تولید علم کشور از مرز ۵۰ هزار مدرک گذشت/اسامی ۴۵ دانشگاه‌ با بیشترین تولیدات

تب‌های اولیه

تولیدات علمی

تولید علم کشور از مرز ۵۰ هزار مدرک گذشت/اسامی ۴۵ دانشگاه‌ با بیشترین تولیدات

بر اساس آمارهای پایگاه اسکوپوس تعداد مدارک منتشر شده از سوی محققان ایرانی در سال ۲۰۱۶ از مرز ۵۰ هزار مقاله گذشته است و ۴۵ دانشگاه‌ کشور دارای بیشترین تولیدات علمی هستند.

 

به گزارش سروش آنلاین؛ دکتر محمدجواد دهقانی، سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با تاکید بر اینکه بر اساس اطلاعات استخراج‌شده از پایگاه استنادی اسکوپوس، تعداد مدارک کشور از مرز ۵۰ هزار مدرک گذشته است، افزود: از جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی در این پایگاه ۵۰ هزار و ۲۳۶ مدرک نمایه‌سازی شده که این تعداد در سال ۲۰۱۵ میلادی تعداد ۴۳ هزار و ۶۲۰ مقاله بود؛ از این رو در سال ۲۰۱۶ نسبت به سال ۲۰۱۵ میلادی کمیت تولید علم کشور از یک رشد ۱۵.۲ درصدی برخوردار بوده است.

 

دهقانی ادامه داد: بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی پایگاه استنادی اسکوپوس در سال ۲۰۱۶ میلادی، در بین دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به ترتیب دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی، ایران، شیراز، مشهد، اصفهان، تبریز، کرمانشاه، جندی شاپور، مازندران، بقیةالله، همدان و کرمان بیشترین میزان کمیت تولید علم کشور را داشته‌اند.

 

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) اظهار کرد: در بین دانشگاه‌های جامع کشور به ترتیب دانشگاه‌های تهران، تربیت مدرس، فردوسی مشهد، شیراز، تبریز، شهیدبهشتی، اصفهان، خواجه نصیرالدین طوسی، گیلان، شهید باهنر کرمان، کاشان، ارومیه، رازی، سمنان، بوعلی سینا، شهید چمران اهواز، یزد، مازندران، شهرکرد، زنجان و خوارزمی بیشترین مقالات را در مجلات نمایه شده در اسکوپوس در سال ۲۰۱۶ میلادی تولید کرده‌اند.

 

وی خاطرنشان کرد: در سال ۲۰۱۶ میلادی، در بین دانشگاه‌های صنعتی کشور به ترتیب دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، صنعتی اصفهان، علم و صنعت ایران، صنعتی نوشیروانی بابل و مالک اشتر بیشترین تعداد مقالات را تولید کردند.

 

به گفته سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، در سال ۲۰۱۶، در بین دانشگاه‌های غیرمتمرکز کشور به ترتیب دانشگاه‌های آزاد اسلامی و پیام نور بیشترین میزان کمیت تولید را مبتنی بر مجلات نمایه شده در پایگاه استنادی اسکوپوس منتشر کرده‌اند.

 

دهقانی تاکید کرد: در سال ۲۰۱۶، در بین مؤسسات پژوهشی کشور به ترتیب پژوهشگاه دانش‌های بنیادی، جهاد دانشگاهی و موسسه پاستور ایران بیشترین کمیت تولید علم در پایگاه اسکوپوس را داشته‌اند.

 

دانشگاه‌های علوم پزشکی با بیشترین میزان تولیدات علمی به شرح ذیل است:

 

رتبه نام دانشگاه  تعداد مدارک
۱ علوم پزشکی تهران ۴۵۸۷
۲ علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۳۸۲
۳ علوم پزشکی ایران ۱۵۷۶
۴ علوم پزشکی شیراز ۱۲۷۰
۵ علوم پزشکی مشهد ۱۲۵۰
۶ علوم پزشکی اصفهان ۱۲۳۴
۷ علوم پزشکی تبریز ۱۱۹۱
۸ علوم پزشکی کرمانشاه ۶۹۰
۹ علوم پزشکی جندی شاپور ۶۸۷
۱۰ علوم پزشکی مازندران ۶۰۴
۱۱ علوم پزشکی بقیةالله ۵۸۰
۱۲ علوم پزشکی همدان ۵۲۷
۱۳ علوم پزشکی کرمان ۵۰۸

 

وضعیت دانشگاه‌های جامع در تولید علم به این شرح است:

 

رتبه نام دانشگاه تعداد مدرک
۱ تهران ۴۰۶۸
۲ تربیت مدرس ۲۱۶۱
۳ فردوسی مشهد ۱۵۵۵
۴ شیراز ۱۴۶۶
۵ تبریز ۱۳۶۴
۶ شهید بهشتی ۱۲۸۱
۷ اصفهان ۹۱۵
۸ خواجه نصیرالدین طوسی ۸۲۴
۹ گیلان ۷۴۳
۱۰ شهید باهنر کرمان ۶۹۹
۱۱ کاشان ۶۷۶
۱۲ ارومیه ۶۵۴
۱۳ رازی ۶۴۱
۱۴ سمنان ۶۲۳
۱۵ بوعلی سینا ۵۹۷
۱۶ شهید چمران اهواز ۵۰۰
۱۷ یزد ۴۶۴
۱۸ مازندران ۴۵۸
۱۹ شهرکرد ۴۴۳
۲۰ زنجان ۴۲۸
۲۱ خوارزمی  ۴۱۷

 

در میان دانشگاه‌های صنعتی نیز بیشترین تعداد تولید علم مربوط به دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده است.

 

رتبه نام دانشگاه تعداد مدرک منتشر شده
۱ صنعتی امیرکبیر ۲۱۷۳
۲ صنعتی شریف ۱۸۵۳
۳ صنعتی اصفهان ۱۵۸۱
۴ علم و صنعت ایران ۱۵۵۸
۵ صنعتی نوشیروانی بابل ۵۰۵
۶ مالک اشتر ۴۱۳

 

وضعیت انتشار مقالات علمی در دانشگاه‌های غیر متمرکز و موسسات به این شرح است:

 

رتبه نام دانشگاه یا موسسه  تعداد مدارک منتشر شده
۱ دانشگاه آزاد  ۹۳۱۴
۲ دانشگاه پیام نور ۱۰۷۴
۳ پژوهشگاه دانش‌های بنیادی ۶۲۴
۴ جهاد دانشگاهی ۴۷۹
۵ موسسه پاستور ایران ۴۴۱
منبع: 
ایسنا
انتهای پیام //