منتقدان به قرار دادهای نفتی مستندات خود را به دستگاه قضا ارایه کنند

تب‌های اولیه

نوبخت

نوبخت:

منتقدان به قرار دادهای نفتی مستندات خود را به دستگاه قضا ارایه کنند

محمد باقر نوبخت کسانی که فکر می کنند در قرارداد نفتی رفتار غیرقانونی انجام شده به جای تشویش اذهان عمومی، اسناد خود را به دستگاه قضا ارائه کنند .

به گزارش گروه سیاسی سروش آنلاین ؛  تصریح کرد: کسانی که فکر می کنند در قرارداد نفتی رفتار غیرقانونی انجام شده به جای تشویش اذهان عمومی، اسناد خود را به دستگاه قضا ارائه کنند، تشویش اذهان عمومی جرم است.

وی افزود: هیاتی شامل سه قوه بر قراردادهای نفتی نظارت می کند، گزارش مکتوب ابن هیات هفته آینده منتشر می شود، متن قرار داد توتال در اختیار رئیس مجلس قرار گرفته است، این هیات بر اجرایی قرارداد توتال نظارت می کند.

سخنگوی دولت یادآورشد:اصل قرارداد در اختیار همه دستگاه های نظارتی از جمله دادستان کل کشور است.

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می‌شود.

انتهای پیام //