گزارش تصویری بازی پرسپولیس - سیاه جامگان

تب‌های اولیه

زمانصعودیارجاع دهندهکاربرکارکردها
۰۶/۲۹/۱۳۹۶ - ۲۱:۳۹node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۷/۱۳۹۶ - ۱۵:۰۷node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۶/۱۳۹۶ - ۱۴:۴۱node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۵/۱۳۹۶ - ۱۹:۰۸http://www.sorooshonline.com/nod.‎.‎.‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۵/۱۳۹۶ - ۱۸:۰۳http://sorooshonline.com/node/1616ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۵/۱۳۹۶ - ۱۷:۲۷http://www.sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۵/۱۳۹۶ - ۱۶:۴۰http://sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۴/۱۳۹۶ - ۰۶:۲۷node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۳/۱۳۹۶ - ۱۷:۱۵node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۱۹/۱۳۹۶ - ۲۱:۳۰node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۱۹/۱۳۹۶ - ۱۶:۳۵node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۱۹/۱۳۹۶ - ۱۴:۵۳node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۱۸/۱۳۹۶ - ۱۲:۴۰node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۱۸/۱۳۹۶ - ۱۱:۱۲node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۱۵/۱۳۹۶ - ۲۰:۵۶http://www.sorooshonline.com/nod.‎.‎.‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۱۵/۱۳۹۶ - ۲۰:۰۴http://sorooshonline.com/node/1616ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۱۵/۱۳۹۶ - ۱۹:۰۸http://www.sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۱۵/۱۳۹۶ - ۱۸:۱۷http://sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۱۵/۱۳۹۶ - ۱۲:۴۵node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۱۴/۱۳۹۶ - ۱۳:۱۱http://sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۱۴/۱۳۹۶ - ۰۶:۳۰node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۱۳/۱۳۹۶ - ۱۳:۳۷node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۱۳/۱۳۹۶ - ۰۳:۵۵node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۱۱/۱۳۹۶ - ۲۲:۲۲node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۰۹/۱۳۹۶ - ۰۴:۱۱node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۰۶/۱۳۹۶ - ۱۹:۰۸node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۰۶/۱۳۹۶ - ۱۸:۴۶node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۰۶/۱۳۹۶ - ۱۸:۴۵node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۰۶/۱۳۹۶ - ۱۸:۳۸node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۰۶/۱۳۹۶ - ۱۸:۳۱node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات