گزارش تصویری بازی پرسپولیس - سیاه جامگان

تب‌های اولیه

زمانصعودیارجاع دهندهکاربرکارکردها
۱۱/۲۷/۱۳۹۶ - ۰۷:۳۸http://sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۲۷/۱۳۹۶ - ۰۷:۳۰http://www.sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۲۶/۱۳۹۶ - ۲۰:۱۴node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۲۶/۱۳۹۶ - ۱۷:۳۱node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۲۵/۱۳۹۶ - ۲۲:۳۶node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۲۴/۱۳۹۶ - ۲۳:۰۳node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۲۴/۱۳۹۶ - ۱۲:۲۳node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۲۳/۱۳۹۶ - ۲۱:۳۳node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۲۳/۱۳۹۶ - ۰۶:۲۸node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۲۰/۱۳۹۶ - ۲۲:۴۱http://www.sorooshonline.com/nod.‎.‎.‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۲۰/۱۳۹۶ - ۲۱:۲۲http://sorooshonline.com/node/1616ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۲۰/۱۳۹۶ - ۲۰:۲۷http://www.sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۲۰/۱۳۹۶ - ۲۰:۰۷http://sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۲۰/۱۳۹۶ - ۱۳:۲۳node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۲۰/۱۳۹۶ - ۰۹:۲۲node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۲۰/۱۳۹۶ - ۰۸:۱۴node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۲۰/۱۳۹۶ - ۰۴:۰۷node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۲۰/۱۳۹۶ - ۰۰:۲۸node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۱۸/۱۳۹۶ - ۰۸:۰۵node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۱۷/۱۳۹۶ - ۲۲:۳۷node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۱۴/۱۳۹۶ - ۱۲:۴۵http://www.sorooshonline.com/nod.‎.‎.‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۱۴/۱۳۹۶ - ۱۱:۵۹http://sorooshonline.com/node/1616ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۱۴/۱۳۹۶ - ۱۰:۲۲http://sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۱۴/۱۳۹۶ - ۱۰:۱۴http://www.sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۱۴/۱۳۹۶ - ۰۸:۲۴node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۱۱/۱۳۹۶ - ۰۴:۰۷node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۱۱/۱۳۹۶ - ۰۱:۳۷node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۱۰/۱۳۹۶ - ۰۷:۵۹node/1616/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۸/۱۳۹۶ - ۰۵:۰۸http://sorooshonline.com/node/1616ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۸/۱۳۹۶ - ۰۴:۳۸http://www.sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات