واکنش باشگاه پرسپولیس به پیشنهاد جذب دژاگه

تب‌های اولیه

زمانصعودیارجاع دهندهکاربرکارکردها
۰۸/۱۹/۱۳۹۶ - ۲۲:۴۷http://sorooshonline.com/node/1698ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۹/۱۳۹۶ - ۲۲:۰۴http://sorooshonline.com/sports?‎.‎.‎.‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۰/۱۳۹۶ - ۰۱:۳۱http://sorooshonline.com/node/1698ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۰/۱۳۹۶ - ۰۰:۵۱http://sorooshonline.com/sports?‎.‎.‎.‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۹/۱۳۹۶ - ۱۷:۳۹node/1698/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۳۰/۱۳۹۶ - ۰۷:۴۸node/1698/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۶/۱۳۹۶ - ۰۶:۵۲node/1698/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۴/۱۳۹۶ - ۱۴:۲۳node/1698/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۴/۱۳۹۶ - ۱۰:۳۹node/1698/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۴/۱۳۹۶ - ۰۹:۲۶node/1698/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۳/۱۳۹۶ - ۱۲:۲۵node/1698/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۳/۱۳۹۶ - ۰۵:۰۸node/1698/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۲/۱۳۹۶ - ۱۲:۳۱node/1698/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۲/۱۳۹۶ - ۰۰:۱۰node/1698/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۱/۱۳۹۶ - ۱۷:۵۵node/1698/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۱/۱۳۹۶ - ۱۶:۵۱node/1698/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۱/۱۳۹۶ - ۱۵:۵۵node/1698/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۰/۱۳۹۶ - ۱۷:۲۷node/1698/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۵/۱۳۹۶ - ۱۲:۰۱node/1698/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۴/۱۳۹۶ - ۱۱:۱۵http://sorooshonline.com/node/1698ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۴/۱۳۹۶ - ۱۰:۳۱http://sorooshonline.com/sports?‎.‎.‎.‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۳/۱۳۹۶ - ۱۶:۱۹node/1698/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۷/۱۳۹۶ - ۱۰:۰۱node/1698/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۶/۱۳۹۶ - ۰۶:۵۳node/1698/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۴/۱۳۹۶ - ۱۴:۲۹http://sorooshonline.com/sports?‎.‎.‎.‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۳/۱۳۹۶ - ۱۰:۴۴node/1698/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۱/۱۳۹۶ - ۲۰:۰۶node/1698/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۰۱/۱۳۹۶ - ۱۹:۴۸node/1698/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۳۰/۱۳۹۶ - ۲۲:۴۰node/1698/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۳۰/۱۳۹۶ - ۲۲:۲۶node/1698/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات