چرا آخرين بوگي سقوط آزاد زيباکنار با بهت و اندوه به پايان رسيد؟

تب‌های اولیه

انجمن ورزشهاي هوايي پاسخگو باشد

چرا آخرين بوگي سقوط آزاد زيباکنار با بهت و اندوه به پايان رسيد؟

گذشته از مسائل فني که بخاطر در حال ارزيابي بودن تيم بررسي سوانح و مسائل ديگر در حال حاضر به آن نمي پردازيم مسائل پيش آمده در اين دوره به جاي خود جاي بررسي و تعمق بيشتري دارد .

به گزارش سروش؛ چندي است که با برگزاري هر فعاليت گروهي و مسابقات انجمن ورزشهاي هوايي با صدور بيانيه اي اعلام مي دارد که مورد تاييد نمي باشد و هر اتفاقي که در اين دوره به وقوع مي پيوندد به علت عدم هماهنگي با انجمن و نبودن ناظر از سوي انجمن مورد تاييد نيست و اگر از مسئله سنگ اندازي ها و نامه نگاري به نهادهاي مربوطه در جهت جلوگيري از برگزاري مراسم بگذريم که اين اعمال مراسم يا مسابقات را در بر نمي گيرد و هر يک از اين سنگ اندازي ها در نهايت پرواز را نشانه مي گيرد سوالي که براي نگارنده به وجود آمده اين است که اين دم مسيحا نفس و آنتي کرش ناظر انجمن تا چه حد کاربرد داشته و يا بردش چقدر مي شود ؟ آيا از ديد ناظر خارج شدن هر پرنده باعث از بين رفتن پوشش حفاظتي پرندگان مي گردد؟

سال قبل براي اولين بار بوگي جامپِ زيبا کنار بر گزار گرديد که متاسفانه انجمن ورزشهاي هوايي از هر  اقدامي در جهت ممانعت از برگزاري سقوط آزاد کوتاهي نکرد و در سري هاي بعد با تعامل با انجمن ورزشهاي هوايي نماينده انجمن ورزشهاي هوايي رياست محترم کميته چتربازي به محل پرش اعزام گرديدند .

اين بار نيز تمامي سلسله اتفاقات تلخ هفتم الي نهم شهريور تحت نظر نماينده انجمن رياست کميته چتر بازي اتفاق افتاد . بگذريم که با به وجود آمدن سانحه اول ناظر محترم  بيشتر نگران رسانه اي شدن مشکلات بودند تا برطرف کردن مشکلات يا لغو پرشها .

جاي سوال اينجاست که در حال حاضر سکوت انجمني که براي برگزاري پرواز معلولين از تهران بيانيه مي داد و در نهايت پای حساب و کتاب و متراژ کابل برق را به ميان مي کشد به چه معني است؟

از انجمني که بعلت اينکه نيم نگاه مطلعين از وجود ناظر انجمن در برنامه سقوط آزاد به سويش باز نگردد حتي شهادت يکي از جوانان اين مرز و بوم و سرو رشيد نيروهاي ويژه نيروهاي انتظاني  را اطلاع رساني نکرد وحتي  به خانواده اش به صورت رسمي تسليت نگفت  چه توقعي مي توان داشت؟ البته بازهم جاي شکرش باقي است که دوباره جريان حبيبي جان و افتادن چند نفر تکرار نشد .

آيا وظايف ناظر تنها به استفاده از تسهيلات اقامتي به وجود آمده و سَبحان يا ناظر محدود مي شود يا وظايف ديگري نيز بر عهده  ايشان مي باشد ؟

جا دارد رياست محترم هیات محترم استان تهران که در مراسم زيبا کنار نگران اين بودند در حوزه عملکرد کميته گيلان خون از دماغ کسي نياید اينبار در قبال مصدومي که مهره هاي کمرش شکسته و در بيمارستان رشت بستري است و خون جواني که به درجه رفيع شهادت رسيده احساس مسووليت و صدور بيانيه مي نمايد يا خير ؟

براستي در صورت وجود تخصص در انجمن ورزشهاي هوايي اين ميزان حوادث قابل جلوگيري نيست ؟

به اميد آنروز

یا رب این قافله را لطف ازل بدرقه باد    که از او خصم به دام آمد و معشوقه به کام

 

نویسنده: آریا تهرانی

 

انتهای پیام //
برچسب
به اشتراک بگذارید