حاج‌محمدی: نتیجه بازی را سه-صفر به سود پرسپولیس می‌کنم

تب‌های اولیه

زمانصعودیارجاع دهندهکاربرکارکردها
۰۸/۲۷/۱۳۹۶ - ۱۲:۳۲node/1709/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۴/۱۳۹۶ - ۰۰:۱۴http://seemorgh.mydsm.ir/go/c29y.‎.‎.‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۹/۱۳۹۶ - ۲۲:۴۸http://sorooshonline.com/node/1709ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۹/۱۳۹۶ - ۲۱:۵۷http://sorooshonline.com/sports?‎.‎.‎.‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۷/۱۳۹۶ - ۱۹:۳۶node/1709/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۰/۱۳۹۶ - ۰۲:۰۰http://sorooshonline.com/node/1709ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۰/۱۳۹۶ - ۰۱:۰۳http://sorooshonline.com/sports?‎.‎.‎.‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۲/۱۳۹۶ - ۱۹:۱۷node/1709/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۳۰/۱۳۹۶ - ۲۱:۱۰node/1709/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۳۰/۱۳۹۶ - ۰۲:۵۹node/1709/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۸/۱۳۹۶ - ۱۲:۴۴node/1709/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۴/۱۳۹۶ - ۱۵:۱۸node/1709/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۴/۱۳۹۶ - ۰۵:۰۲node/1709/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۳/۱۳۹۶ - ۰۸:۲۰node/1709/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۲/۱۳۹۶ - ۲۲:۵۲node/1709/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۲/۱۳۹۶ - ۱۸:۲۵node/1709/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۲/۱۳۹۶ - ۱۵:۴۸node/1709/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۱/۱۳۹۶ - ۲۲:۵۸node/1709/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۱/۱۳۹۶ - ۰۶:۴۰node/1709/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۲۰/۱۳۹۶ - ۰۴:۳۹node/1709/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۸/۱۳۹۶ - ۰۶:۱۹node/1709/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۷/۱۳۹۶ - ۲۳:۳۷node/1709/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۷/۱۳۹۶ - ۲۳:۲۲node/1709/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۷/۱۳۹۶ - ۰۲:۲۲node/1709/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۴/۱۳۹۶ - ۱۴:۰۶node/1709/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۴/۱۳۹۶ - ۱۱:۴۱http://sorooshonline.com/node/1709ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۴/۱۳۹۶ - ۱۰:۵۸node/1709/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۴/۱۳۹۶ - ۱۰:۳۰http://sorooshonline.com/sports?‎.‎.‎.‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۲/۱۳۹۶ - ۱۶:۱۲node/1709/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۷/۱۲/۱۳۹۶ - ۰۰:۴۱node/1709/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات