حاج‌محمدی: نتیجه بازی را سه-صفر به سود پرسپولیس می‌کنم

تب‌های اولیه

زمانصعودیارجاع دهندهکاربرکارکردها
۰۶/۳۱/۱۳۹۶ - ۰۰:۰۲node/1709/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۳۰/۱۳۹۶ - ۲۳:۴۸node/1709/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۳۰/۱۳۹۶ - ۱۹:۳۱http://sorooshonline.ir/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۳۰/۱۳۹۶ - ۰۸:۵۴node/1709/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۳۰/۱۳۹۶ - ۰۶:۰۱http://sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۳۰/۱۳۹۶ - ۰۴:۰۹node/1709/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۹/۱۳۹۶ - ۱۵:۵۸node/1709/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۹/۱۳۹۶ - ۱۰:۰۴node/1709/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۸/۱۳۹۶ - ۲۱:۴۲node/1709/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۷/۱۳۹۶ - ۱۳:۰۲http://sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۶/۱۳۹۶ - ۱۴:۴۱node/1709/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۶/۱۳۹۶ - ۰۸:۴۸http://sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۵/۱۳۹۶ - ۱۹:۱۵http://www.sorooshonline.com/nod.‎.‎.‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۵/۱۳۹۶ - ۱۷:۵۲http://sorooshonline.com/node/1709ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۵/۱۳۹۶ - ۱۷:۲۳http://www.sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۵/۱۳۹۶ - ۱۶:۳۱http://sorooshonline.com/economicناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۵/۱۳۹۶ - ۱۲:۴۴http://seemorgh.mydsm.ir/go/c29y.‎.‎.‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۵/۱۳۹۶ - ۰۴:۳۹node/1709/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۳/۱۳۹۶ - ۱۴:۱۹node/1709/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۳/۱۳۹۶ - ۰۴:۳۷http://sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۳/۱۳۹۶ - ۰۳:۵۵node/1709/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۲/۱۳۹۶ - ۲۲:۵۲node/1709/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۲/۱۳۹۶ - ۰۱:۳۴node/1709/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۲۰/۱۳۹۶ - ۰۷:۱۳node/1709/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۱۹/۱۳۹۶ - ۲۳:۲۳http://sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۱۹/۱۳۹۶ - ۲۲:۰۰http://sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۱۹/۱۳۹۶ - ۲۰:۰۵node/1709/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۱۹/۱۳۹۶ - ۱۸:۳۱node/1709/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۱۹/۱۳۹۶ - ۱۸:۲۰node/1709/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۶/۱۹/۱۳۹۶ - ۱۶:۵۰node/1709/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات