ذوالفقارنسب: پرسپولیس درشهرآورد بخت بیشتری برای پیروزی دارد/ کار سخت دروازه بانان دوتیم

تب‌های اولیه

زمانصعودیارجاع دهندهکاربرکارکردها
۱۱/۰۲/۱۳۹۶ - ۱۹:۲۱node/1840/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۲/۱۳۹۶ - ۰۶:۱۷node/1840/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۴:۰۴http://sorooshonline.com/node/1840ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۳:۱۲http://www.sorooshonline.com/sportsناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۲:۴۴http://sorooshonline.com/sportsناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۳۰/۱۳۹۶ - ۱۴:۵۹node/1840/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۹/۱۳۹۶ - ۱۹:۳۲node/1840/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۹/۱۳۹۶ - ۱۳:۳۷node/1840/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۸/۱۳۹۶ - ۱۸:۲۴node/1840/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۷/۱۳۹۶ - ۰۹:۲۱node/1840/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۵/۱۳۹۶ - ۰۲:۱۸node/1840/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۲/۱۳۹۶ - ۰۸:۱۹node/1840/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۰/۱۳۹۶ - ۱۸:۴۸node/1840/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۱۹/۱۳۹۶ - ۱۸:۱۶node/1840/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۱۸/۱۳۹۶ - ۱۱:۱۴http://www.sorooshonline.com/sportsناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۱۸/۱۳۹۶ - ۱۱:۰۲http://sorooshonline.com/sportsناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۱۷/۱۳۹۶ - ۰۱:۴۶node/1840/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۱۴/۱۳۹۶ - ۰۱:۴۴node/1840/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۱۱/۱۳۹۶ - ۲۰:۱۴node/1840/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۰۸/۱۳۹۶ - ۲۳:۵۹node/1840/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۰۷/۱۳۹۶ - ۲۳:۲۳node/1840/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۰۷/۱۳۹۶ - ۰۶:۰۹http://www.sorooshonline.com/nod.‎.‎.‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۰۷/۱۳۹۶ - ۰۵:۱۶http://sorooshonline.com/node/1840ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۰۷/۱۳۹۶ - ۰۳:۴۱http://sorooshonline.com/sportsناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۰۷/۱۳۹۶ - ۰۳:۲۸http://www.sorooshonline.com/sportsناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۰۶/۱۳۹۶ - ۱۵:۴۹node/1840/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۰۴/۱۳۹۶ - ۰۸:۴۳node/1840/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۰۲/۱۳۹۶ - ۱۶:۵۵node/1840/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۹:۳۲node/1840/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۹/۲۹/۱۳۹۶ - ۲۱:۵۸node/1840/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات