ذوالفقارنسب: پرسپولیس درشهرآورد بخت بیشتری برای پیروزی دارد/ کار سخت دروازه بانان دوتیم

تب‌های اولیه

زمانصعودیارجاع دهندهکاربرکارکردها
۰۸/۲۷/۱۳۹۶ - ۱۸:۵۹node/1840/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۵/۱۳۹۶ - ۰۵:۲۱node/1840/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۴/۱۳۹۶ - ۰۹:۳۸node/1840/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۴/۱۳۹۶ - ۰۰:۵۱node/1840/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۹/۱۳۹۶ - ۲۲:۳۹http://sorooshonline.com/node/1840ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۹/۱۳۹۶ - ۲۲:۱۰http://www.sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۹/۱۳۹۶ - ۲۱:۱۷http://sorooshonline.com/economicناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۸/۱۳۹۶ - ۰۸:۱۲http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۸/۱۳۹۶ - ۰۶:۰۰node/1840/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۳/۱۳۹۶ - ۱۸:۳۰node/1840/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۳/۱۳۹۶ - ۰۲:۴۳node/1840/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۲/۱۳۹۶ - ۱۶:۳۰node/1840/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۱/۱۳۹۶ - ۱۶:۱۴node/1840/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۰/۱۳۹۶ - ۱۷:۳۵node/1840/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۰/۱۳۹۶ - ۰۲:۵۹http://www.sorooshonline.com/nod.‎.‎.‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۰/۱۳۹۶ - ۰۲:۰۱http://sorooshonline.com/node/1840ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۰/۱۳۹۶ - ۰۰:۲۶http://sorooshonline.com/economicناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۰/۱۳۹۶ - ۰۰:۱۸http://www.sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۹/۱۳۹۶ - ۰۱:۳۶http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۹/۱۳۹۶ - ۰۱:۳۴http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۸/۱۳۹۶ - ۲۳:۱۹node/1840/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۸/۱۳۹۶ - ۱۷:۵۸node/1840/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۷/۱۳۹۶ - ۲۱:۵۵node/1840/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۷/۱۳۹۶ - ۱۰:۴۴node/1840/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۷/۱۳۹۶ - ۰۹:۵۳node/1840/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۷/۱۳۹۶ - ۰۹:۱۸node/1840/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۶/۱۳۹۶ - ۰۲:۲۷node/1840/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۵/۱۳۹۶ - ۲۱:۳۶http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۵/۱۳۹۶ - ۲۰:۱۷http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۰۵/۱۳۹۶ - ۰۱:۴۳node/1840/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات