وضعیت خلیل‌زاده تا قبل از تمرین صبح امروز پرسپولیس مشخص می‌شود

تب‌های اولیه

زمانصعودیارجاع دهندهکاربرکارکردها
۱۱/۰۳/۱۳۹۶ - ۲۱:۱۰node/1847/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۲/۱۳۹۶ - ۲۳:۴۳node/1847/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۲/۱۳۹۶ - ۱۹:۱۷node/1847/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۲/۱۳۹۶ - ۱۷:۵۳node/1847/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۲/۱۳۹۶ - ۱۷:۴۹node/1847/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۲/۱۳۹۶ - ۱۴:۳۸http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۲/۱۳۹۶ - ۰۴:۱۹node/1847/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۱۶:۲۶node/1847/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۴:۱۱http://sorooshonline.com/node/1847ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۳:۴۳http://www.sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۲:۴۷http://sorooshonline.com/economicناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۳۰/۱۳۹۶ - ۱۶:۳۸node/1847/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۳۰/۱۳۹۶ - ۱۴:۲۲node/1847/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۳۰/۱۳۹۶ - ۱۲:۲۷node/1847/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۹/۱۳۹۶ - ۲۱:۱۶node/1847/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۹/۱۳۹۶ - ۲۰:۵۲node/1847/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۹/۱۳۹۶ - ۱۷:۳۴node/1847/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۷/۱۳۹۶ - ۰۳:۰۵http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۴/۱۳۹۶ - ۱۰:۳۲node/1847/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۴/۱۳۹۶ - ۰۹:۵۹node/1847/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۳/۱۳۹۶ - ۲۲:۱۵node/1847/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۳/۱۳۹۶ - ۲۱:۲۰node/1847/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۳/۱۳۹۶ - ۱۱:۵۲node/1847/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۳/۱۳۹۶ - ۰۱:۲۹node/1847/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۲/۱۳۹۶ - ۱۶:۴۵http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۲/۱۳۹۶ - ۱۵:۲۰node/1847/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۲/۱۳۹۶ - ۱۳:۵۵node/1847/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۱/۱۳۹۶ - ۱۷:۵۷node/1847/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۱/۱۳۹۶ - ۱۷:۵۵node/1847/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۰/۱۳۹۶ - ۱۹:۱۹node/1847/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات