آخرین وضعیت پرونده مالی استقلال و پرسپولیس و احتمال حذف از آسیا

تب‌های اولیه

زمانصعودیارجاع دهندهکاربرکارکردها
۰۸/۲۷/۱۳۹۶ - ۱۸:۵۶node/1848/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۶/۱۳۹۶ - ۲۰:۲۶http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۵/۱۳۹۶ - ۱۷:۴۰node/1848/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۵/۱۳۹۶ - ۰۹:۴۰node/1848/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۴/۱۳۹۶ - ۰۵:۱۵node/1848/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۳/۱۳۹۶ - ۲۳:۱۶http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۱/۱۳۹۶ - ۰۴:۲۲http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۹/۱۳۹۶ - ۲۳:۰۸http://sorooshonline.com/node/1848ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۹/۱۳۹۶ - ۲۲:۱۰http://www.sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۹/۱۳۹۶ - ۲۱:۱۶http://sorooshonline.com/economicناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۸/۱۳۹۶ - ۱۹:۰۶node/1848/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۸/۱۳۹۶ - ۰۸:۱۲http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۸/۱۳۹۶ - ۰۷:۳۸http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۵/۱۳۹۶ - ۰۸:۱۱http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۴/۱۳۹۶ - ۰۱:۳۰node/1848/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۳/۱۳۹۶ - ۱۲:۱۴http://sorooshonline.com/node/1848ghasemnejad-modirجزئیات
۰۸/۱۳/۱۳۹۶ - ۱۲:۱۴http://sorooshonline.com/‎ghasemnejad-modirجزئیات
۰۸/۱۳/۱۳۹۶ - ۱۲:۰۶node/1848/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۳/۱۳۹۶ - ۰۷:۰۹node/1848/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۲/۱۳۹۶ - ۰۸:۱۶http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۲/۱۳۹۶ - ۰۶:۵۵node/1848/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۱/۱۳۹۶ - ۲۲:۱۵http://sorooshonline.com/node/1848ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۱/۱۳۹۶ - ۲۱:۵۰node/1848/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۱/۱۳۹۶ - ۲۱:۲۰node/1848/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۱/۱۳۹۶ - ۰۸:۱۹node/1848/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۱/۱۳۹۶ - ۰۷:۱۹node/1848/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۱/۱۳۹۶ - ۰۱:۳۶node/1848/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۰/۱۳۹۶ - ۰۶:۳۹node/1848/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۰/۱۳۹۶ - ۰۶:۲۵node/1848/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۰/۱۳۹۶ - ۰۳:۱۲node/1848/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات