آخرین وضعیت پرونده مالی استقلال و پرسپولیس و احتمال حذف از آسیا

تب‌های اولیه

زمانصعودیارجاع دهندهکاربرکارکردها
۱۱/۰۳/۱۳۹۶ - ۲۲:۱۷node/1848/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۳/۱۳۹۶ - ۲۱:۰۴node/1848/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۳/۱۳۹۶ - ۱۷:۴۳node/1848/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۳/۱۳۹۶ - ۱۶:۱۸node/1848/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۳/۱۳۹۶ - ۰۵:۳۲node/1848/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۳/۱۳۹۶ - ۰۴:۲۷node/1848/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۳/۱۳۹۶ - ۰۳:۴۱node/1848/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۳/۱۳۹۶ - ۰۳:۲۹node/1848/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۲/۱۳۹۶ - ۲۲:۰۱node/1848/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۲/۱۳۹۶ - ۲۰:۲۲node/1848/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۲/۱۳۹۶ - ۱۹:۱۶node/1848/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۲/۱۳۹۶ - ۱۴:۳۸http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۱۵:۲۲node/1848/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۱۰:۲۷node/1848/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۷:۵۰node/1848/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۴:۳۵http://sorooshonline.com/node/1848ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۳:۱۴http://www.sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۲:۴۶http://sorooshonline.com/economicناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۳۰/۱۳۹۶ - ۲۱:۳۴node/1848/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۳۰/۱۳۹۶ - ۱۹:۴۲node/1848/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۳۰/۱۳۹۶ - ۱۷:۳۸node/1848/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۳۰/۱۳۹۶ - ۱۵:۵۱node/1848/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۳۰/۱۳۹۶ - ۱۵:۴۲node/1848/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۳۰/۱۳۹۶ - ۰۸:۴۵node/1848/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۳۰/۱۳۹۶ - ۰۲:۱۷node/1848/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۹/۱۳۹۶ - ۲۱:۱۶node/1848/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۹/۱۳۹۶ - ۱۹:۱۶node/1848/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۹/۱۳۹۶ - ۱۶:۲۶node/1848/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۹/۱۳۹۶ - ۱۰:۰۴node/1848/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۹/۱۳۹۶ - ۰۸:۵۵node/1848/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات