پیام کارلوس کی‌روش در تمجید از دربی ۸۵

تب‌های اولیه

زمانصعودیارجاع دهندهکاربرکارکردها
۱۱/۰۳/۱۳۹۶ - ۰۴:۰۱node/1851/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۲/۱۳۹۶ - ۱۹:۱۶node/1851/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۲/۱۳۹۶ - ۱۴:۳۸http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۲/۱۳۹۶ - ۱۰:۰۶node/1851/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۱۶:۵۲node/1851/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۷:۴۹node/1851/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۵:۲۸node/1851/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۴:۲۴http://sorooshonline.com/node/1851ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۳:۲۵http://www.sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۲:۴۶http://sorooshonline.com/economicناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۳۰/۱۳۹۶ - ۲۱:۳۵node/1851/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۳۰/۱۳۹۶ - ۱۸:۲۴node/1851/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۹/۱۳۹۶ - ۲۱:۱۴node/1851/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۹/۱۳۹۶ - ۱۷:۱۸node/1851/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۹/۱۳۹۶ - ۱۱:۱۰node/1851/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۹/۱۳۹۶ - ۰۸:۴۸node/1851/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۸/۱۳۹۶ - ۲۰:۴۹node/1851/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۷/۱۳۹۶ - ۱۶:۰۹node/1851/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۷/۱۳۹۶ - ۰۳:۰۵http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۵/۱۳۹۶ - ۰۱:۱۵node/1851/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۴/۱۳۹۶ - ۱۷:۴۳node/1851/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۲/۱۳۹۶ - ۱۶:۴۵http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۲/۱۳۹۶ - ۰۷:۱۳node/1851/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۰/۱۳۹۶ - ۱۳:۳۸node/1851/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۰/۱۳۹۶ - ۰۴:۵۵node/1851/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۱۹/۱۳۹۶ - ۱۷:۰۱node/1851/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۱۹/۱۳۹۶ - ۱۵:۴۲http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۱۹/۱۳۹۶ - ۰۶:۳۳node/1851/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۱۸/۱۳۹۶ - ۲۰:۴۳node/1851/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۱۸/۱۳۹۶ - ۱۱:۰۰http://sorooshonline.com/economicناشناس (تایید نشده)جزئیات