سرمربی استقلال می گوید تیمش تلاش می کند تا نمایش های بهتری داشته باشد.

تب‌های اولیه

زمانصعودیارجاع دهندهکاربرکارکردها
۱۱/۰۲/۱۳۹۶ - ۲۲:۵۸node/1853/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۲/۱۳۹۶ - ۱۹:۱۵node/1853/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۲/۱۳۹۶ - ۱۵:۵۸node/1853/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۲/۱۳۹۶ - ۱۴:۳۸http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۲/۱۳۹۶ - ۱۱:۰۹node/1853/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۲/۱۳۹۶ - ۱۰:۴۴node/1853/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۲/۱۳۹۶ - ۰۵:۱۱node/1853/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۱۳:۴۵node/1853/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۵:۱۹http://www.sorooshonline.com/nod.‎.‎.‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۴:۱۸http://sorooshonline.com/node/1853ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۲:۵۹http://www.sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۲:۳۹http://sorooshonline.com/economicناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۱:۴۰node/1853/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۳۰/۱۳۹۶ - ۱۴:۲۱node/1853/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۳۰/۱۳۹۶ - ۰۵:۴۳node/1853/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۹/۱۳۹۶ - ۲۱:۱۲node/1853/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۸/۱۳۹۶ - ۱۹:۰۲node/1853/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۸/۱۳۹۶ - ۱۶:۱۵node/1853/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۸/۱۳۹۶ - ۰۰:۵۴node/1853/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۷/۱۳۹۶ - ۱۷:۰۵node/1853/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۷/۱۳۹۶ - ۰۳:۰۵http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۶/۱۳۹۶ - ۲۱:۳۸node/1853/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۶/۱۳۹۶ - ۱۸:۲۲node/1853/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۶/۱۳۹۶ - ۱۵:۵۰node/1853/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۶/۱۳۹۶ - ۱۰:۱۰node/1853/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۵/۱۳۹۶ - ۲۱:۵۴node/1853/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۵/۱۳۹۶ - ۰۷:۲۱node/1853/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۴/۱۳۹۶ - ۰۴:۰۹node/1853/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۳/۱۳۹۶ - ۱۰:۵۰node/1853/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۲/۱۳۹۶ - ۱۸:۰۷node/1853/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات