سرمربی استقلال می گوید تیمش تلاش می کند تا نمایش های بهتری داشته باشد.

تب‌های اولیه

زمانصعودیارجاع دهندهکاربرکارکردها
۰۸/۲۷/۱۳۹۶ - ۱۸:۵۵node/1853/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۶/۱۳۹۶ - ۲۲:۵۲node/1853/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۶/۱۳۹۶ - ۲۰:۲۶http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۵/۱۳۹۶ - ۰۸:۰۶node/1853/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۴/۱۳۹۶ - ۲۱:۲۱http://sorooshonline.com/sports?‎.‎.‎.‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۴/۱۳۹۶ - ۰۲:۰۲node/1853/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۳/۱۳۹۶ - ۲۳:۱۶http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۱/۱۳۹۶ - ۲۳:۳۹node/1853/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۲۱/۱۳۹۶ - ۰۴:۲۲http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۹/۱۳۹۶ - ۲۳:۵۶http://www.sorooshonline.com/nod.‎.‎.‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۹/۱۳۹۶ - ۲۲:۴۲http://sorooshonline.com/node/1853ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۹/۱۳۹۶ - ۲۲:۰۵http://www.sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۹/۱۳۹۶ - ۲۱:۲۱http://sorooshonline.com/economicناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۸/۱۳۹۶ - ۲۱:۳۱node/1853/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۸/۱۳۹۶ - ۰۸:۱۲http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۸/۱۳۹۶ - ۰۷:۳۸http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۶/۱۳۹۶ - ۰۷:۳۰node/1853/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۵/۱۳۹۶ - ۰۸:۱۱http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۳/۱۳۹۶ - ۱۸:۵۲node/1853/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۳/۱۳۹۶ - ۱۸:۴۷node/1853/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۳/۱۳۹۶ - ۱۶:۰۱node/1853/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۳/۱۳۹۶ - ۱۲:۱۳http://sorooshonline.com/admin/c.‎.‎.‎ghasemnejad-modirجزئیات
۰۸/۱۳/۱۳۹۶ - ۰۷:۰۱node/1853/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۳/۱۳۹۶ - ۰۴:۰۱node/1853/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۳/۱۳۹۶ - ۰۱:۴۷node/1853/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۲/۱۳۹۶ - ۲۰:۳۳node/1853/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۲/۱۳۹۶ - ۲۰:۲۶node/1853/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۲/۱۳۹۶ - ۱۹:۴۲node/1853/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۲/۱۳۹۶ - ۰۸:۱۶http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۰۸/۱۱/۱۳۹۶ - ۰۸:۱۹node/1853/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات