نشست کی‌روش و اوکتاویو در مرکز ملی فوتبال

تب‌های اولیه

زمانصعودیارجاع دهندهکاربرکارکردها
۱۱/۰۳/۱۳۹۶ - ۲۳:۰۶node/1854/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۳/۱۳۹۶ - ۲۲:۴۰node/1854/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۳/۱۳۹۶ - ۱۶:۵۷node/1854/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۲/۱۳۹۶ - ۱۹:۱۵node/1854/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۲/۱۳۹۶ - ۱۴:۳۸http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۱۲:۳۰node/1854/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۴:۱۷http://sorooshonline.com/node/1854ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۴:۰۳http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۳:۳۸http://www.sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۲:۴۴http://sorooshonline.com/economicناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۳۰/۱۳۹۶ - ۱۴:۳۴node/1854/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۳۰/۱۳۹۶ - ۱۳:۳۴node/1854/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۳۰/۱۳۹۶ - ۰۵:۱۳node/1854/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۹/۱۳۹۶ - ۲۱:۱۱node/1854/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۹/۱۳۹۶ - ۲۰:۵۱node/1854/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۹/۱۳۹۶ - ۱۳:۳۲node/1854/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۹/۱۳۹۶ - ۱۲:۲۵node/1854/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۸/۱۳۹۶ - ۱۸:۳۹node/1854/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۸/۱۳۹۶ - ۱۸:۲۳node/1854/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۷/۱۳۹۶ - ۰۳:۰۵http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۶/۱۳۹۶ - ۰۰:۲۹node/1854/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۵/۱۳۹۶ - ۱۷:۳۴node/1854/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۵/۱۳۹۶ - ۰۳:۴۰node/1854/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۴/۱۳۹۶ - ۰۳:۵۲http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۳/۱۳۹۶ - ۲۱:۴۱node/1854/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۲/۱۳۹۶ - ۱۶:۴۵http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۲/۱۳۹۶ - ۱۴:۱۸node/1854/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۲/۱۳۹۶ - ۱۱:۱۱node/1854/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۱/۱۳۹۶ - ۱۷:۵۷node/1854/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۱۹/۱۳۹۶ - ۱۵:۴۲http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات