یونس غلامی : اگربا دنیا تعامل سازنده و دو سویه ای داشتیم نیازی به برجام و آن همه هزینه نبود

تب‌های اولیه

زمانصعودیارجاع دهندهکاربرکارکردها
۱۱/۰۲/۱۳۹۶ - ۱۵:۴۹node/1860/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۲/۱۳۹۶ - ۱۴:۳۸http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۲/۱۳۹۶ - ۰۳:۳۷node/1860/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۵:۱۸http://www.sorooshonline.com/nod.‎.‎.‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۴:۲۲http://sorooshonline.com/node/1860ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۳:۱۳http://www.sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۲:۴۹http://sorooshonline.com/economicناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۱/۰۱/۱۳۹۶ - ۰۰:۴۵node/1860/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۳۰/۱۳۹۶ - ۰۱:۵۳node/1860/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۹/۱۳۹۶ - ۲۱:۰۵node/1860/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۹/۱۳۹۶ - ۱۱:۳۶node/1860/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۹/۱۳۹۶ - ۱۰:۲۰node/1860/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۸/۱۳۹۶ - ۱۸:۳۹node/1860/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۷/۱۳۹۶ - ۱۹:۴۶node/1860/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۷/۱۳۹۶ - ۰۳:۰۵http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۵/۱۳۹۶ - ۱۳:۵۳node/1860/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۵/۱۳۹۶ - ۰۲:۲۹node/1860/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۳/۱۳۹۶ - ۰۶:۴۶node/1860/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۲/۱۳۹۶ - ۲۱:۵۲node/1860/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۲/۱۳۹۶ - ۲۱:۳۸node/1860/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۲۲/۱۳۹۶ - ۱۶:۴۵http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۱۹/۱۳۹۶ - ۱۸:۴۵node/1860/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۱۹/۱۳۹۶ - ۱۵:۴۲http://www.sorooshonline.comناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۱۸/۱۳۹۶ - ۱۱:۳۳http://www.sorooshonline.com/‎ناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۱۸/۱۳۹۶ - ۱۰:۵۴http://sorooshonline.com/economicناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۱۷/۱۳۹۶ - ۱۶:۱۹node/1860/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۱۷/۱۳۹۶ - ۰۴:۰۷node/1860/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۱۶/۱۳۹۶ - ۰۰:۵۱node/1860/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۱۵/۱۳۹۶ - ۲۳:۴۲node/1860/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات
۱۰/۱۵/۱۳۹۶ - ۱۴:۱۶node/1860/trackناشناس (تایید نشده)جزئیات