دانشگاه صنعتی شریف

تولیدات علمی

تولید علم کشور از مرز ۵۰ هزار مدرک گذشت/اسامی ۴۵ دانشگاه‌ با بیشترین تولیدات

بر اساس آمارهای پایگاه اسکوپوس تعداد مدارک منتشر شده از سوی محققان ایرانی در سال ۲۰۱۶ از مرز ۵۰ هزار مقاله گذشته است و ۴۵ دانشگاه‌ کشور دارای بیشترین تولیدات علمی هستند.