فضاپیماهای باربری پراگرس

فضاپیما

امروز انجام می‌شود؛

پرتاب محموله روسی برای ایستگاه فضایی بین‌المللی

فضاپیمای "پراگرس ۶۷" با استفاده از موشک سایوز امروز به ایستگاه فضایی بین‌المللی فرستاده خواهد شد.