تیم ملی سوریه

غیبت بازیکن تاثیرگذار سوریه برابر ایران

تیم‌ ‌ملی فوتبال سوریه در دیدار حساس برابر تیم ملی ایران یکی از بازیکنان کلیدی خود را در اختیار نخواهد داشت.