رییس دفتر رییس جمهور

واعظی رییس دفتر رییس جمهور

رییس دفتر رییس جمهور اعلام کرد:

تکذیب شایعه وجود اختلاف بین اعضای دولت

رییس دفتر رییس جمهور تصریح کرد: اکنون بین آقای جهانگیری و همه اعضای دولت صمیمیت وجود دارد.