ابراهیم آشتیانی

ابراهیم آشتياني براي وداع به امجديه باز مي‌گردد

كاپيتان و پيشكسوت پرسپوليس يك بار ديگر به امجديه بازخواهد گشت تا از خانواده، همبازيان خود و دوستدارانش خداحافظي كند.