فرهنگسرای خاتم

حامد طراحی

ویژه برنامه‌های فرهنگسرای خاتم (ص) در هشتمین دوره فرهنگ‌سرای کتاب اعلام شد

برپایی پارک کتاب کودک در نمایشگاه سی‌ام

همزمان با برگزاری سی‌امین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، پارک کتاب کودک با برنامه های متنوع میزبان کودکان است.

فرهنگسرای خاتم(ص) با مشارکت دانشگاه تهران برگزار می کند

میزبانی ویژه برنامه وصال یار از شهروندان روزه دار در شب های قدر

فرهنگسرای خاتم(ص) به مناسبت شب های قدر ویژه برنامه وصال یار را در قالب توزیع محصولات فرهنگی در میان شهروندان روزه دار با همکاری دانشگاه تهران برگزار می کند.
حامد طراحی

ویژه برنامه‌های فرهنگسرای خاتم (ص) در هشتمین دوره فرهنگ‌سرای کتاب اعلام شد

برپایی پارک کتاب کودک در نمایشگاه سی‌ام

همزمان با برگزاری سی‌امین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، پارک کتاب کودک با برنامه های متنوع میزبان کودکان است.